Warning: mysqli_real_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100515 Library:30122 in /home/ratedplu/SEOKOCUR.PL/wp-includes/class-wpdb.php on line 2035

Deprecated: Funkcja Redux::getOption jest przestarzała od wersji Redux 4.3! Zamiast jej proszę użyć Redux::get_option( $opt_name, $key, $default ). in /home/ratedplu/SEOKOCUR.PL/wp-includes/functions.php on line 5453
Warunki Korzystania z Serwisu - SEO Kocur

Warunki Korzystania z Serwisu

 • Home
 • Warunki Korzystania z Serwisu

Definicja naszej terminologii stosowanej w tym dokumencie:

 • „Projekt” oznacza każdą pracę lub usługę wykonaną przez SEO Kocur dla klienta na jego żądanie i zgodnie z opisem w e-mailu z potwierdzeniem zamówienia dla tego Klienta.
 • „Ty” lub „Klient”, oznacza osobę, osoby, firmę lub organizację korzystającą z dowolnej usługi świadczonej przez SEO Kocur.
 • „My” lub „nas” oznacza SEO Kocur.
 • „Tryb na żywo” oznacza datę dostępności strony internetowej w wybranej domenie klienta.
 • „Domena” to adres strony internetowej podany przez klienta.
 • „Oprogramowanie Open Source” to oprogramowanie udostępniane bezpłatnie każdemu na podstawie Powszechnej Licencji Publicznej.
 • „Hosting” to roczny koszt utrzymania aktywacji strony internetowej online.
 • „Treść” to zarówno tekst, jak i obrazy, których wymaga klient na stronie internetowej.
 • „MB” oznacza megabajty i jest miarą przestrzeni dyskowej.
 • „ContentWriter” to usługa zapisu treści SEO Kocur oferowana za opłatą.

Ogólnie

 • Umowa między SEO Kocur a klientem będzie na tych warunkach, z wyłączeniem wszelkich innych warunków. Wszelkie zmiany niniejszych warunków nie będą obowiązywać, chyba że zostaną uzgodnione na piśmie.
 • Prace, które zostaną wykonane, będą zgodne z fakturą SEO Kocur, którą można znaleźć w załączniku do wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

Legalność, Prawa Autorskie I Własność Intelektualna

 • SEO Kocur oczekuje, że klient przeprowadzi wystarczające badania przed przejściem do pracy nad stroną internetową. Obejmuje to sprawdzenie, czy strona internetowa / pomysł / firma będzie działać zgodnie z prawem. Ważne jest, aby strona internetowa nie była w żaden sposób nielegalna. Upewnij się, że wszelkie obrazy lub treści, które dostarczasz lub używasz na swojej stronie, są legalnie dostępne do użycia. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za nielegalne wykorzystanie obrazów, treści lub formatu materiałów dostarczonych przez klienta. SEO Kocur zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnej strony internetowej ze swoich serwerów, jeśli ma powody, by sądzić, że działa ona nielegalnie.
 • W przypadku gdy obrazy użyte na stronie zostały zakupione przez SEO Kocur w imieniu klienta, obrazy te są ograniczone licencją do wykorzystania tylko na stronie internetowej i są ograniczone do 15 obrazów na projekt. SEO Kocur nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie tych obrazów przez klienta lub jakiekolwiek inne osoby kopiujące, zmieniające lub rozpowszechniające obrazy wśród osób fizycznych lub innych organizacji.
 • SEO Kocur nie twierdzi, że zawartość tej witryny może być legalnie przeglądana lub pobierana poza Anglią i Walią. Dostęp do tej witryny może być niezgodny z prawem przez niektóre osoby lub w niektórych krajach. Jeśli dostęp do tej strony internetowej jest spoza Wielkiej Brytanii, odbywa się to na własne ryzyko, a odwiedzający jest odpowiedzialny za przestrzeganie odpowiednich przepisów jurysdykcji odwiedzających. Warunki tej witryny podlegają prawu Anglii i Walii. Jurysdykcja w przypadku wszelkich roszczeń związanych z treściami tej strony internetowej będzie wyłącznie w sądzie angielskim. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych warunków zostanie uznane za nieważne przez dowolny właściwy sąd, nieważność takiego postanowienia nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień niniejszych warunków, które pozostają w pełnej mocy.
 • SEO Kocur nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki dla działalności biznesowej, sprzedaży lub rentowności Klienta, które mogą wynikać z usługi oferowanej przez SEO Kocur.

Płatność

 • Płacisz za projekt i rozwój stron internetowych na różnych etapach. Przed rozpoczęciem pracy należy wpłacić depozyt w wysokości 50% całkowitej kwoty należnej (depozyt). Po zatwierdzeniu projektu strony internetowej i ukończeniu strony głównej należy zapłacić kolejne 25% (płatność za projekt). Końcowe 25% jest płatne, gdy strona jest kompletna i gotowa do uruchomienia (płatność końcowa) Twoja strona zostanie przełączona w tryb „na żywo” tylko wtedy, gdy zostanie w pełni opłacona. Wstępna wpłata depozytu nie podlega zwrotowi po zaangażowaniu przez SEO Kocur zasobów lub zakończeniu badań i / lub prac projektowych w imieniu klienta.
 • SEO Kocur pobiera 1,9% opłaty za wszystkie płatności dokonywane przy użyciu karty kredytowej lub debetowej. Opłata ta jest pobierana ze względu na koszty poniesione przez SEO Kocur z tytułu otrzymania takich płatności przez naszego usługodawcę. Jeśli nie jest to akceptowalne dla klienta, akceptujemy również BACS i czeki jako alternatywne metody płatności, które nie pociągają za sobą żadnych opłat. Jeśli płacisz czekiem, pamiętaj, że będziemy musieli zezwolić na realizację czeku bankowego przed rozpoczęciem lub kontynuowaniem projektu.
 • SEO Kocur jest właścicielem całego projektu i kodu strony internetowej do momentu otrzymania pełnej płatności końcowej. Po otrzymaniu płatności końcowej klient otrzymuje pełną własność plików witryny, co obejmuje cały projekt, branding i kod.

Komunikacja

 • E-mail jest naszą podstawową metodą kontaktu w odniesieniu do wszelkiej komunikacji związanej z projektowaniem i tworzeniem stron internetowych. Mamy projektantów i programistów stron internetowych pracujących dla nas w różnych częściach świata, a także tutaj w Wielkiej Brytanii. E-mail jest oczywiście najbardziej wydajną i opłacalną formą kontaktu. Jeśli masz problemy z projektowaniem lub rozwojem witryny, których deweloper nie jest w stanie rozwiązać za pośrednictwem poczty e-mail, możesz skontaktować się z naszą obsługą telefoniczną w godzinach pracy biura w Wielkiej Brytanii pod numerem +44 7378 630 666 aby porozmawiać z naszym działem pomocy w Wielkiej Brytanii.
 • Obowiązkiem klienta jest poinformowanie nas pocztą elektroniczną o każdej zmianie adresu e-mail, abyśmy zawsze mieli ważne dane kontaktowe. Nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za problemy związane z problemami komunikacyjnymi, jeśli nie otrzymamy prawidłowego adresu e-mail. Niektóre z naszych systemów polegają na tym e-mailu, aby informować Cię o różnych ważnych informacjach. Radzimy również, aby klienci regularnie sprawdzali foldery śmieci i spamu.
 • Ważne jest, aby klient utrzymywał kontakt z SEO Kocur przez cały czas trwania projektu. Jeśli klient nie skontaktuje się dłużej niż 2 tygodnie, podejmiemy do 5 prób skontaktowania się z nim przez e-mail przy użyciu adresu e-mail klienta przechowywanego w aktach. Jeśli nie otrzymamy odpowiedzi na te próby kontaktu, projekt może zostać zakończony, a depozyt nie zostanie zwrócony. Jeśli klient chce odłożyć projekt na okres dłuższy niż 2 tygodnie, prosimy o kontakt. W przeciwnym razie projekt może zostać zarchiwizowany. Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty administracyjnej w wysokości 100 GBP plus podatek VAT, jeśli klient powróci po niezatwierdzonym odroczeniu, gdy czas od ostatniego kontaktu jest krótszy niż 6 miesięcy i chce kontynuować pracę nad projektem.
 • Jeśli klient powróci z niezatwierdzonego odroczenia, a ostatni kontakt był dłużej niż 6 miesięcy temu, będziemy musieli przedstawić nową ofertę dla projektu, a Twój pierwotny depozyt nie będzie podlegał zwrotowi ani przeniesieniu. Wszelkie prace projektowe lub rozwojowe ukończone wcześniej mogą nie być już dostępne.

Projektowanie I Rozwój Stron Internetowych

 • Projekt jest subiektywny i dlatego oferujemy „nieograniczone wersje projektu”. Oznacza to, że będziemy kontynuować współpracę z Tobą nad Twoją koncepcją projektową, dopóki nie będziesz zadowolony z naszej propozycji. Nieograniczony okres weryfikacji projektu kończy się, gdy klient zaakceptuje propozycję projektu i wersję roboczą strony głównej. Zmiany konstrukcyjne poza tym punktem podlegają dodatkowym opłatom.
 • Zmiany w projekcie i układzie wewnętrznych stron witryny podlegają ograniczeniom w zależności od używanej platformy. Obejmują one rozwój WordPress, Magento, Opencart i Skadate
 • SEO Kocur zapewni klientowi przewidywany czas realizacji projektu (na żywo w Internecie), jeśli zostanie o to poproszony. SEO Kocur zapewni klientowi dostęp do dokumentacji „Cyklu projektu”, aby upewnić się, że klient jest w pełni świadomy obowiązków, które musi zapewnić pomyślny i terminowy rozwój. Aby podać datę zakończenia, wymagana jest ostateczna lista zmian od klienta.
 • Oprogramowanie Open Source (OSS) to publicznie dostępne oprogramowanie, które można dostosowywać lub modyfikować w celu dostosowania do określonych aplikacji. OSS może być wykorzystywany do rozwijania elementów funkcjonalności strony klienta w celu przyspieszenia rozwoju i dodania funkcjonalności. W przypadku korzystania z oprogramowania Open Source własność kodowania witryny i wszelkich dostosowań dokonanych przez programistę jest nadal przekazywana klientowi po ostatecznej płatności.

Hosting I Pozycjonowanie Stron WWW (SEO)

 • SEO Kocur będzie hostować stronę internetową, jeśli klient będzie tego wymagał i po otrzymaniu pełnej zapłaty naszych opłat za hosting. W ten sposób SEO Kocur zapewni klientowi niezawodną i profesjonalną obsługę, z wyłączeniem nieuniknionych awarii technicznych. Cały standardowy hosting oferowany przez SEO Kocur jest ograniczony do 250 MB miejsca na stronie, chyba że odrębna umowa stanowi inaczej.
 • SEO Kocur hosting jest corocznie odnawialny. Data odnowienia to 12 miesięcy kalendarzowych od daty uruchomienia witryny. SEO Kocur skontaktuje się z klientem na 6 tygodni przed datą odnowienia, a usługi hostingowe nie będą zobowiązane.
 • Opłatę za przedłużenie hostingu należy opłacić w ciągu 10 dni od daty wygaśnięcia hostingu. Zastrzegamy sobie prawo do dezaktywacji dowolnej witryny po wygaśnięciu hostingu, jeśli klient nie zapłacił opłaty za przedłużenie. Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty administracyjnej w wysokości £50 plus VAT za ponowne aktywowanie strony / hostingu.
 • Jeśli klient nie korzysta z usług hostingowych SEO Kocur, zarządzanie hostingiem, nazwy domeny jest po stronie klienta.
 • Jeśli klient nie chce odnowić hostingu, pliki witryny i powiązane dane można udostępnić klientowi bezpłatnie na żądanie, a nazwę domeny można przenieść na konto rejestratora klienta. Jeśli klient poinstruuje nas, abyśmy przesłali i skonfigurowali witrynę i nazwę domeny na serwerze strony trzeciej, to ta praca będzie podlegać opłacie.
 • SEO Kocur zastrzega sobie prawo do usunięcia strony internetowej z naszych serwerów 3 miesiące po dacie wygaśnięcia twojego hostingu, jeśli zdecydujesz się nie odnawiać hostingu.
 • SEO Kocur oferuje bezpłatny SSL z witrynami, dla których hostujemy i zarządzamy DNS. Jeśli chcesz samodzielnie zarządzać DNS, nie możemy zapewnić obsługi protokołu SSL.
 • SEO Kocur nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pozycję strony internetowej klienta w wyszukiwarkach. Obejmuje to również wszelkie potencjalne przestoje witryny, które mogą wystąpić. Podczas aktualizacji, zmiany, tworzenia i hostingu strony internetowej klienta może nastąpić zmiana w rankingu wyszukiwarki stron internetowych.

Nazwy Domen I Linki

 • W razie potrzeby nazwa domeny zostanie zarejestrowana przez SEO Kocur w imieniu klienta po otrzymaniu pełnej płatności. Są one ograniczone do .pl i .co.uk i .com, wszelkie dodatkowe nazwy domen można kupić za dodatkową opłatą. Klient jest prawnym właścicielem domeny i jeśli poprosi o zmianę danych lub przeniesienie domeny w inne miejsce, zrobimy to w rozsądnym terminie.
 • Nazwy domen wymagają corocznego przedłużenia i jest za to pobierana opłata. Każdy klient, który hostuje swoją stronę internetową za pomocą SEO Kocur, otrzymuje 1 bezpłatne odnowienie nazwy domeny co 12 miesięcy w ramach swojego hostingu, pod warunkiem uiszczenia opłaty za przedłużenie hostingu. Jest to ograniczone do domen .pl i .co.uk i .com, wszelkie inne domeny najwyższego poziomu będą obciążane osobnymi opłatami.
 • Za odnowienie nazwy domeny odpowiedzialny jest klient. SEO Kocur podejmie próbę skontaktowania się z klientem pocztą elektroniczną do 2 tygodni przed terminem odnowienia domeny. Jeśli klient nie zapłaci za odnowienie swojej nazwy domeny, nazwa domeny nie zostanie odnowiona. Zalecamy skontaktowanie się z nami po upływie 50 tygodni od zakupu lub odnowienia domeny, jeśli chcesz ją odnowić na kolejny rok.
 • SEO Kocur udostępnia linki lub odniesienia do stron internetowych naszych klientów wyłącznie dla wypozycjonowania potencjalnych klientów i wymaga, aby linki, które udostępnia, były aktualne i dokładne, ale nie gwarantuje, że takie linki będą zawsze wskazywać na zamierzoną stronę klienta.
 • Umieszczamy mały link tekstowy w stopce strony internetowej naszego klienta, który po prostu stwierdza, że strona została zaprojektowana przez SEO Kocur i linki do strony internetowej naszej firmy. W razie potrzeby ten link można usunąć.

Tekst Strony Internetowej (treść)

 • Klient dostanie ofertę do skorzystania z pakietu SEO Kocur ContentWriter za dodatkową opłatą na stronie internetowej. Jeśli klient nie wymaga tego pakietu, SEO Kocur będzie wymagał od klienta wysłania całej zawartości, która ma zostać dodana do strony internetowej, w pliku doc Microsoft Word. Wyklucza to produkty w witrynie e-commerce, ponieważ klient ma je dodać po ukończeniu witryny. Treść witryny musi zostać odebrana nie później niż 4 tygodnie po zatwierdzeniu i podpisaniu projektu. Jeśli klient nie wyśle treści w tym terminie, SEO Kocur zastrzega sobie prawo do wysłania plików projektu do klienta i pobrania pełnej zapłaty.

Wsparcie

 • Podczas gdy strona internetowa jest hostowana przez SEO Kocur, będziemy dostępni w godzinach od 9:00 do 17:30 od poniedziałku do piątku. Wyklucza to wszystkie dni ustawowo wolne od pracy. W rozsądnym czasie postaramy się naprawić wszelkie problemy z witryną, które nie wynikają z działań klienta.
 • Konta e-mail SEO Kocur są dostępne na każdym urządzeniu obsługującym pocztę e-mail. Należą do nich Apple iPhone i Samsung Galaxy, a także wiele innych. SEO Kocur dostarczy instrukcje dotyczące konfiguracji poczty e-mail na tych urządzeniach za pośrednictwem naszego działu wsparcia na naszej stronie internetowej. Nie jesteśmy w stanie zapewnić obsługi tych urządzeń przez e-mail lub telefon.

(*) SEO Kocur nie będzie tolerować żadnej formy nękania pracowników przez klientów lub osoby trzecie i zastrzegamy sobie prawo do anulowania umowy bez zwrotu kosztów w przypadku nieuzasadnionego lub niewłaściwego zachowania. Obejmuje to groźby i nadużycia skierowane do naszych pracowników, wszelka dalsza komunikacja musi odbywać się wyłącznie pocztą.

Call Now Button